Ktoré z daných čísel sú väčšie ako 7 a zároveň menšie ako 14? (!17) (9) (12) (!5) (10) (!18)

Ktoré z daných čísel sú väčšie ako 0 a zároveň menšie ako 14? (!17) (9) (12) (5) (10) (!18)