Tagged Tags:

Vyšplhajte na pyramídu!

Sčítajte čísla v susedných obdĺžnikoch a výsledok napíšte do obdĺžnika v strede nad nimi.

Sčítacia pyramída

20

12
8

7
5
3

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:7, 11

11

7
4

5
2
2

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:8, 12

15

7
8

3
4
4

2
1
3
1

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:2, 16

20

9
11

4
5
6

1
3
2
4

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:6, 12