Pomôžte snehuliakovi získať metlu
Tagged Tags:

Chyba databázy WordPress: [Table 'pracovnelistys.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.214.216.26' and package_id = '213'

Chyba databázy WordPress: [Table 'pracovnelistys.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.214.216.26' and package_id = '214'

Chyba databázy WordPress: [Table 'pracovnelistys.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.214.216.26' and package_id = '215'

Pripravili sme si pre vás interaktívnu prezentáciu, v ktorej budete pomáhať snehuliakovi získať späť jeho metlu.

Žiaci hľadajú cestičku pre snehuliaka k jeho metle. Majú k dispozícii pracovný list, na ktorom sú v bunkovej štruktúre zapísané rôzne čísla. Učiteľ (mama, otec) má k dispozícii sadu príkladov, ktoré postupne žiakom číta a žiaci na základe počutého vyznačujú správne riešenie vymaľovaním bunky so správnym výsledkom a tvoria tak cestičku k metle).

Ukážka z prezentácie:

Stiahnite si pripravené materiály: