Nájdi poklad!
Tagged Tags:

Chyba databázy WordPress: [Table 'pracovnelistys.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.214.216.26' and package_id = '226'

Chyba databázy WordPress: [Table 'pracovnelistys.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '3.214.216.26' and package_id = '224'

Žiaci majú k dispozícii pracovný list s rôznymi úlohami. Každá úloha má priradené písmeno. Aktivitu začíname krátkym príbehom o čarodejníkovi, ktorý ukryl poklad do skaly. Skala sa otvorí a vydá poklad len vtedy, ak vyslovíme čarovnú formulku. Formulka je zašifrovaná a jej znenie získame, ak vyriešime všetky úlohy a písmená, ktoré k nim patria, priradíme k jednotlivým výsledkom v šifrovacej tabuľke pod úlohami. Postup žiakom ukážeme na prvej úlohe. Didaktická hra je k dispozícii aj v podobe prezentácie vytvorenej v programe MS PowerPoint.

Materiály na stiahnutie:


Ukážka: