Tagged Tags:

Doplňte čísla do prázdnych políčok tak, aby súčet čísel v každom riadku, stĺpci a uhlopriečke bol rovnaký.

5 1 6
5 4 3
2 7 3

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:8, 9

2 7 3
5 4 3
5 1 6

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že väčšie bude vpravo:8, 9

5 12 1
2 6 10
11 0 7

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že najväčšie bude v strede a najmenšie vľavo:
7, 13, 9

5 10 3
4 6 8
9 2 7

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že najmenšie bude v strede a najväčšie vľavo:
15, 6, 11

7 6 2
0 5 10
8 4 3

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že najväčšie bude vpravo:9, 12

4 9 2
3 5 7
8 1 6

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že sú zoradené od najmenšieho po najväčšie:5, 8, 9