Magické štvorce – sčítanie celých desiatok
Tagged Tags:

Doplňte čísla do prázdnych políčok tak, aby súčet čísel v každom riadku, stĺpci a uhlopriečke bol rovnaký.

10 20 30
40 20 0
10 20 30

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že väčšie bude vľavo:
50, 40

10 40 10
20 20 20
30 0 30

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že najväčšie bude v strede a najmenšie vpravo:
60, 70, 50

40 0 50
40 30 20
10 60 20

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:
70, 80

40 10 40
30 30 30
20 50 20

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že bude väčšie vľavo:
70, 60