osem Napíšte slovom číslo o 3 väčšie ako 5.
sedem Napíšte slovom číslo o 9 menšie ako 16.
Adam Adam prečítal 12 strán a Anička 7 strán tej istej knihy. Kto prečítal viac strán?